Op zoek naar klein geluk in het museum

06.12.2022

Hoe kunnen erfgoed en cultuur bijdragen aan ons mentaal welbevinden? Het Huis van Alijn en wijkgezondheidscentra De Sleep, ’t Vlot en Rabot werken samen aan het pilootproject ‘Levenskunst’. Zes weken lang gaan we met 65-plussers in het museum op zoek naar kleine gelukjes.  

DSC00886
DSC00831

Erfgoed inzetten voor welzijn

 

Eén op drie Gentenaars heeft het soms mentaal moeilijk, iets wat dagelijks wordt ervaren door de Gentse wijkgezondheidscentra. Mentaal welbevinden en het versterken van de veerkracht van wijkbewoners, is daarom één van hun prioriteiten. Samen met partners zoeken ze hiervoor naar innovatieve methodieken. 

Internationaal onderzoek toonde aan dat het inzetten van cultureel erfgoed een positieve impact kan hebben op welzijn. Vandaag is hier in Vlaanderen nog niet veel expertise over en is het aanbod beperkt. Het Huis van Alijn speelde in op deze nood door de oprichting van het outreachlab. Met deze nieuwe werking wil het museum met verschillende partners methodieken en programma’s ontwikkelen die de zorg- en sociale sector structureel kunnen ondersteunen.

Pilootproject Levenskunst

 

In het pilootproject ‘Levenskunst’ bieden het Huis van Alijn en de Gentse wijkgezondheidscentra De Sleep, ‘t Vlot en Rabot een warme plek voor 65-plussers die op zoek zijn naar sociale contacten en zinvolle tijdsbesteding. Tijdens zes sessies (her)ontdekken de deelnemers oude en nieuwe interesses. De museumcollectie is hiervoor een belangrijke inspiratiebron.

De deelnemers gaan echt aan de slag met het erfgoed. Hiervoor maken we gebruik van onze collectiebibliotheek, een verzameling van objecten die mag aangeraakt en gebruikt worden. De collectie over het dagelijks leven is ook zeer herkenbaar voor de deelnemers en stimuleert het vertellen van verhalen.

DSC00849
DSC00887

Wijkgezondheidscentra


De samenwerking tussen beide sectoren loont. De wijkgezondheidscentra maken het project bekend in de wijken en houden tijdens het traject de vinger aan de pols bij de deelnemers. Het museum heeft expertise rond het inzetten van erfgoedmethodieken en begeleidt de sessies.

 

Impact meten

 

In samenwerking met de Universiteit Gent wordt onderzocht wat dit traject betekent voor het mentaal welzijn van de deelnemers. Uit eerste reacties blijkt dat de deelnemers erkenning voelen voor wie ze zijn, ze zich deel voelen van een groep en een plek hebben om naartoe te gaan. Daarnaast wordt er nagegaan hoe er een draaiboek kan ontwikkeld worden om in de toekomst het traject structureel te kunnen aanbieden.

In samenwerking met

 

Het project Levenskunst is een onderdeel van het project ErfGoedVoelen. Dit project, in samenwerking met Museum dr. Guislain en Erfgoedhuis Zusters van Liefde, krijgt een projectsubsidie van de Vlaamse Overheid binnen het cultureelerfgoeddecreet.

Contact voor de pers


Annelien Noppe, 0473 56 13 88, annelien.noppe@stad.gent

Persbericht

Persdossier

Persmoment dinsdag 6 december 2022, 11u30 (Kraanlei 67, 9000 Gent)

Blijf op de hoogte

Volg het nieuws en de verhalen van het Huis van Alijn.

Schrijf je in op de nieuwsbrief