Vreemd en vertrouwd

In 'Vreemd en vertrouwd' nemen thuiswonende personen met dementie en hun mantelzorgers deel aan een traject rond object handling in het outreachlab. In een huiselijke sfeer ontdekken ze samen allerlei vreemde collectiestukken uit het museum.

Wat houdt het traject in?

 • Gedurende zes weken komt een vaste groep van vijf duo's één keer per week samen.

 • De sessies gaan door in het outreachlab. Dat is een plek vlakbij het museum met een huiselijke en vertrouwelijke sfeer waar de koffie klaarstaat.

 • Samen met de andere deelnemers ontdek je allerlei vreemde collectiestukken uit het museum en ga je in gesprek. Wat zou dit object kunnen zijn? Wie zou het gebruikt hebben? Is het mooi? Hoe klinkt het? Welke waarde heeft het? Juiste of foute antwoorden zijn er niet, iedereen deelt zijn ervaringen en gedachten.

 • Tijdens de sessies wordt de methode 'object handling' toegepast. Lees meer over objecthandling.

 • De sessies worden begeleid door de outreachmedewerker van het museum, Thomas Reynhout, projectmedewerker ErfGoedVoelen.
Onderzoek-object-handling-Michiel-Devijver

 

 

20181210_AV_onderzoek_object_handling_HVA_web_c_Michiel_Devijver_4

Waarom dit traject?

70% van de personen met dementie woont nog thuis. Met dit traject wil het Huis van Alijn bijdragen aan een dementievriendelijke samenleving zodat ieder zo lang mogelijk kwaliteitsvol thuis kan wonen.

In 'Vreemd en vertrouwd' kunnen personen met dementie cultuur beleven op hun maat en deelnemen aan het gewone leven. Ze worden aangesproken op hun mogelijkheden in plaats van hun kwetsbaarheid.

Voor mantelzorgers biedt het traject een unieke omgeving om in contact te komen met lotgenoten. Indirect krijgen ze ook handvaten mee om om te gaan met personen met dementie.

DOELSTELLINGEN

 • Werken aan positieve sociale ervaringen die leiden tot minder sociale isolatie. Zoals met een veilig gevoel op uitstap kunnen gaan, enz.

 • Verhogen van positieve emoties zoals optimisme, hoop en vreugde.

 • De methodiek kan voor kalmering zorgen wat leidt tot minder angsten.
 • Een positieve afleiding bieden weg van medische omgevingen zoals ziekenhuizen en zorginstellingen. Het is een culturele vrijetijdsbesteding op maat.

 • Verhogen van de communicatie tussen mantelzorger en persoon met dementie.

 • Mogelijkheden creëren voor het bijleren en het ontwikkelen van nieuwe competenties zoals nieuwe technieken leren voor het omgaan met de persoon met dementie.

Praktische info

Wanneer? 18.04.24, 25.04.24, 09.05.24, 16.05.24, 23.05.24 van 14.30 tot 16.00 uur

Waar? Huis van Alijn, Kraanlei 65, 9000 Gent

Contact: Thomas.Reynhout@museumdrguislain.be

 

Het traject Vreemd en Vertrouwd is een pilootproject van ErfGoedVoelen. Dit project krijgt een projectsubsidie van de Vlaamse Overheid binnen het cultureelerfgoeddecreet.

Met dank aan volgende partners voor advies en ondersteuning: KòMée vzw, Expertisecentrum Paradox, AZ Maria Middelares, UZ Gent, Team mantelzorg en dementie Stad Gent

Objecthandling_Michiel_Devijver

Het effect van object handling


DEELNAME ONDERZOEK

In 2018 werkten het Huis van Alijn, FARO en het Expertisecentrum Dementie mee aan een onderzoek over het effect van object handling op personen met dementie. Zeven personen met dementie en hun mantelzorgers namen zes weken lang elke maandagnamiddag deel aan een sessie in het Huis van Alijn.

Het onderzoek gebeurde onder leiding van Petra Van Pellicom (Vrije Universiteit Brussel), begeleid door Professor dr. Ellen Gorus, klinisch psycholoog en gerontoloog verbonden aan de onderzoeksgroep Frailty in ageing. Twee museummedewerkers volgden een speciale opleiding om het onderzoek mee te begeleiden.

Onderzoek-object-handling-Michiel-Devijver
Onderzoek-object-handling-Michiel-Devijver

RESULTATEN ONDERZOEK

Uit het onderzoek blijkt dat, doordat de voorwerpen in de sessies voor iedereen onbekend zijn, er een vorm van gelijkheid ontstaat in de groep.

Bij deelnemers met dementie verbeterden de positieve gevoelens en de negatieve gevoelens namen af.

De stemming verbeterde en de familiebanden werden sterker. Mantelzorgers ervaren een positief effect op de relatie met de persoon met dementie. In de sessies voelden ze steun van lotgenoten.

Uit het onderzoek blijkt verder dat de deelnemers genoten hebben van de huiselijke en ontspannen sfeer. Bovendien vinden ze het zeer zinvol om samen activiteiten te doen en ze willen dit graag meer doen.

“Bijleren heb ik altijd graag gedaan! Dat zal nooit ophouden bij mij.”

Persoon met dementie

 

“Omdat je in staat was om personen met dementie en hun naaste of mantelzorger op een heel natuurlijke wijze op een gelijkwaardig niveau te brengen. En dat vond ik ontroerend prachtig.”

Mantelzorger

 

“Ik zie soms wonderbaarlijke dingen. Zo zijn er deelnemers met dementie die niet zo communicatief zijn maar wel praten als ze een museumvoorwerp in handen krijgen en uitgenodigd worden om er iets over te zeggen. Sommigen komen dan met een verbluffende theorie die de nagel op de kop is, terwijl ze voordien nog dingen zeiden die weinig betekenis hadden voor ons. Sommige mantelzorgers bloeien open, je kan zien dat ze met andere ogen kijken naar hun geliefde met dementie."

Onderzoekster Petra Van Pellicom

Blijf op de hoogte

Volg het nieuws en de verhalen van het Huis van Alijn.

Schrijf je in op de nieuwsbrief