ErfGoedVoelen: 3 fasen

FOTO_2

AUGUSTUS 2022 - FEBRUARI 2023


De drie erfgoedinstellingen starten vier pilootprojecten op. Elk pilootproject gaat met een andere doelgroep aan de slag en gebruikt verschillende erfgoedmethodieken om te werken aan sociaal kapitaal, onafhankelijkheid en veerkracht. Lees hier meer over de gebruikte methodieken

Onderzoekers doen een literatuurstudie en evalueren vervolgens de impact van de methodiek (interventie).

We eindigen fase 1 met een eerste dataset van onderzoeksresultaten die gebruikt wordt bij de analyse in de volgende fase.  Door de vier pilootprojecten leren we wat goed en minder goed werkt bij de verschillende doelgroepen.

FOTO_3

MAART 2023 - FEBRUARI 2024

Het project- en onderzoeksteam gaat aan de slag met de resultaten van fase 1 waarbij de aanbevelingen uit die eerste fase worden geïmplementeerd. De bijgestuurde pilootprojecten en het onderzoek van fase 1 worden herhaald. Resultaten worden geanalyseerd en vergeleken met fase 1.

Deze fase betekent het einde van de pilootprojecten. Het projectteam, ondersteund door het onderzoeksteam, legt alle resultaten vast in een rapport dat breed zal verspreid worden. Iedereen die dit wenst, kan deze gegevens gebruiken voor publicaties.

Op basis van dit eindrapport verankeren de erfgoedinstellingen de pilootprojecten als kwaliteitsvolle zorgtrajecten binnen hun instelling.

FOTO_4

MAART 2024 - FEBRUARI 2025

In fase drie, tevens de laatste fase, verspreiden we de resultaten van het onderzoek naar de betrokken sectoren (welzijn, cultuur en onderwijs). We willen hen intensief betrekken en samenwerking stimuleren en zo het beleid overtuigen om cultureel erfgoed structureel in te zetten in de zorgsector.

We zetten in op het verspreiden van onze expertise bij zorgopleidingen (verpleegkunde, creatieve therapie, sociaal werk, ergotherapie …) en professionals in de zorg- en erfgoedsector. We gaan na op welke manier we deze sectoren het best kunnen bereiken. We doen dit met aangepaste werkvormen zoals workshops, lesplannen, filmmateriaal, handleidingen en tools ...

De onderzoeksresultaten worden geconsolideerd in nieuw verder onderzoek.

Blijf op de hoogte

Volg het nieuws en de verhalen van het Huis van Alijn.

Schrijf je in op de nieuwsbrief