Samenwerking met KòMee en Arteveldehogeschool

In het kader van het outreachlab slaan het Huis van Alijn, KòMee en Arteveldehogeschool de handen in elkaar. We stimuleren studenten ergotherapie, die buddy zijn voor mensen met jongdementie, om via verschillende methodieken met erfgoed aan de slag te gaan.

Buddy's voor personen met jongdementie

KòMee is een organisatie die positieve interactie tussen mensen met jongdementie en buddy's tot stand wil brengen.
Studenten ergotherapie van de Arteveldehogeschool in Gent kunnen binnen deze werking een aantal maanden buddy worden.
Tijdens deze periode doen ze allerlei activiteiten en begeleiden ze de persoon volgens zijn of haar noden. 

KòMee leert de studenten om genuanceerd te kijken naar dementie en focust hierbij op de mogelijkheden die er zijn in plaats van op verlies.
Het verhogen van de levenskwaliteit van de persoon met jongdementie en de naaste omgeving staat hierbij centraal.

Deel 1: aanleren van methodieken

IMG_20210326_152712

Liesa, outreachmedewerker bij het Huis van Alijn, gaat samen met de studenten die actief zijn in de buddywerking aan de slag. De collectie van het museum wordt op verschillende manieren ingezet om contact te leggen met de persoon met jongdementie. 

De studenten kunnen hierbij gebruik maken van de gebruikscollectie van het Huis van Alijn en kunnen in de toekomst ook terecht in het outreachlab.

 

Deel 2: ontwikkelen lesmateriaal

Samen met docente Nadine Praet van de Arteveldehogeschool ontwikkelen we educatief materiaal dat later kan geïntegreerd worden in de opleiding ergotherapie.

Deel 3: sessies object handling

Objecthandling_Michiel_Devijver

Samen met Elena de Ru, actief in KòMee, organiseren we in het najaar van 2021 de sessies 'Vreemd en vertrouwd'. Dit zijn bijeenkomsten voor thuiswonende personen met dementie en hun mantelzorgers.

Blijf op de hoogte

Volg het nieuws en de verhalen van het Huis van Alijn.

Schrijf je in op de nieuwsbrief