Object handling

Over het project

In 2018 werkten het Huis van Alijn, FARO en het Expertisecentrum Dementie mee aan een onderzoek over het effect van object handling op personen met dementie. Zeven personen met dementie en hun mantelzorgers namen zes weken lang elke maandagnamiddag deel aan een sessie in Studio Alijn. In elke sessie kwamen een vijftal museumvoorwerpen aan bod. Deze voorwerpen waren voor iedereen onbekend. Iedereen kon deze voorwerpen aanraken, ruiken en beluisteren. Daarna deelden de deelnemers hun gedachten en gevoelens over het object.

Het onderzoek gebeurde onder leiding van Petra Van Pellicom (Vrije Universiteit Brussel), begeleid door Professor dr. Ellen Gorus, klinisch psycholoog en gerontoloog verbonden aan de onderzoeksgroep Frailty in ageing. Twee museummedewerkers volgden een speciale opleiding om het onderzoek mee te begeleiden.

Wat is object handling?

Reminiscentie, een methodiek voor het ophalen van herinneringen, wordt al sinds enkele jaren toegepast in rondleidingen in het museum of projecten in woonzorgcentra. In deze werkvorm wordt aan mensen met dementie een voorwerp getoond dat ze meestal wel kennen, bijvoorbeeld uit hun jeugd. Aan de hand van dit voorwerp kunnen ze iets vertellen over hun eigen kindertijd, op basis van hun eigen herinneringen.

Object handling vertrekt vanuit een ander uitgangspunt. Deze werkwijze is gebaseerd op het geloof dat mensen met dementie nog altijd nieuwe dingen kunnen leren en dat de tastzin hierin een belangrijke rol speelt. Dit zorgt voor een positieve ervaring.

Onze ervaringen

De voorwerpen in de sessies zijn voor iedereen onbekend. Iedereen deelt zijn ervaringen en gedachten. Daardoor ontstaat er een vorm van gelijkheid in de groep. Bij deelnemers met dementie verbeterden de positieve gevoelens en de negatieve gevoelens namen af. De stemming verbeterde en de familiebanden werden sterker. Mantelzorgers ervaren een positief effect in de relatie met de persoon met dementie. In de sessies voelden ze steun van lotgenoten. Uit het onderzoek blijkt dat de deelnemers genoten hebben van de huiselijke en ontspannen sfeer. Bovendien vinden ze het zeer zinvol om samen activiteiten te doen en ze willen dit graag meer doen.


“Bijleren heb ik altijd graag gedaan! Dat zal nooit ophouden bij mij.”

Persoon met dementie


“Omdat je in staat was om personen met dementie en hun naaste of mantelzorger op een heel natuurlijke wijze op een gelijkwaardig niveau te brengen. En dat vond ik ontroerend prachtig.”

Mantelzorger


“Ik zie soms wonderbaarlijke dingen. Zo zijn er deelnemers met dementie die niet zo communicatief zijn maar wel praten als ze een museumvoorwerp in handen krijgen en uitgenodigd worden om er iets over te zeggen. Sommigen komen dan met een verbluffende theorie die de nagel op de kop is, terwijl ze voordien nog dingen zeiden die weinig betekenis hadden voor ons. Sommige mantelzorgers bloeien open, je kan zien dat ze met andere ogen kijken naar hun geliefde met dementie."

Onderzoekster Petra Van Pellicom

In 2020 starten we een nieuwe reeks sessies object handling voor zes thuiswonende personen met dementie en hun mantelzorgers.

Blijf op de hoogte

Volg het nieuws en de verhalen van het Huis van Alijn.