Steun het museum

Dagelijkse en bijzondere gebeurtenissen bepalen het ritme van ons leven. Het Huis van Alijn legt gewoontes, tradities en rituelen bloot die herinneren aan een recent of verder verleden. De rijke collectie objecten, foto’s, geluid en bewegend beeld toont dat alledaags allerminst gewoon is.

Het museum zet sterk in op een inclusieve werking. Dat vraagt intensief onderzoek en een nauwe samenwerking met ervaringsdeskundigen en experten uit de sociale sector, de zorg- en welzijnssector, universiteiten en hogescholen. Zo bieden we aan blinde en slechtziende personen, dove en slechthorende personen, mensen met dementie en mensen met autisme een museumbezoek op maat. En we gaan nog een stap verder. Hoe kunnen we als museum, via het erfgoed van het dagelijks leven, echt iets betekenen voor kwetsbare groepen?

Het Huis van Alijn bouwt aan een museum voor iedereen. We willen drempels wegwerken zodat meer mensen met het museum, de collectie en de werking kunnen kennismaken. Dankzij uw steun kunnen wij hier elke dag aan verder bouwen, op stevige fundamenten.

Wil je het Huis van Alijn graag steunen met een gift? Neem dan contact op met onze directeur, Ann Van Nieuwenhuyse via ann.vannieuwenhuyse@stad.gent of T 09 235 38 09

Blijf op de hoogte

Volg het nieuws en de verhalen van het Huis van Alijn.

Schrijf je in op de nieuwsbrief