Vacature: teamhoofd erfgoedbewaking

24.11.2021

AGB Erfgoed (STAM, Huis van Alijn en Industriemuseum) zoekt een teamhoofd erfgoedbewaking. Wil jij meehelpen met de uitbouw en ontwikkeling van de veiligheidszorg in onze musea? 

Takenpakket

Als Teamverantwoordelijke Erfgoedbewaking ondersteun je de drie musea van het AGB Erfgoed en is dit jouw vierledige takenpakket:

Veiligheidszorg en beveiliging:

 • Samen met diverse teams, de strategisch leidinggevende en de facilitaire beheerders van de drie musea ontwikkel je verder het (beveiligings)procedurehandboek. Deze gaat onder andere rond camerabewaking, opvolging vanuit de meldkamer, collectiehulpverlening, evacuatieprotocol,…

 • Je zorgt voor de technische omkadering en de mogelijkheden om de taak van erfgoedbewaker ten volle en geconcentreerd uit te voeren.

 • Veiligheid draag je hoog in het vaandel. Zo doe je proactieve voorstellen en neem je tijdig acties om de veiligheid preventief te verhogen.

 • Je werkt mee aan de uitrol van het calamiteitenplan, evacuatieoefeningen, brandpreventie,… voor elk van de drie musea. Je volgt eveneens het incidentenregister en de camerabewaking op.

 • Samen met de strategisch leidinggevende ontwikkel je een security awareness program voor de drie musea (dit wil bewustzijn rond veiligheid creëren op alle niveaus in de musea, en een programma uitrollen om dit in stand te houden en op te volgen).

 • Je bent creatief en zoekt alternatieve oplossingen voor publiekstoezicht en onthaal in de museumzalen om de (sociale) controle en/of veiligheid te verhogen (bv: afschermen van kunstwerken, werken met publieksassistenten, gouden gidsen, inzetten van externe bewaking,…)

 • Voor bovenstaande zaken werk je nauw samen met de strategisch leidinggevende en de facilitaire beheerders. Bij veiligheidsproblemen of incidenten werk je daarnaast ook samen met externe instanties (bv. politiediensten).

Leiding geven:

 • Je geeft leiding aan een team van erfgoedbewakers, coacht hen en bent regelmatig aanwezig op de werkvloer.

 • Je hebt oog voor personeelszorg en -ontwikkeling. Je introduceert nieuwe medewerkers, reikt de juiste vorming & opleidingen aan, coacht waar nodig en houdt motivering- en samenwerkingsgesprekken.

 • Ook externe bewakingsagenten stuur je aan en ondersteun je met de nodige opleiding en begeleiding.

 • Je zorgt voor een goede informatiedoorstroming en samenwerking tussen erfgoedbewaking en andere teams (baliewerking, evenementen, facilitair beheer,…).

 • Je ziet toe op de publieksvriendelijkheid van het team erfgoedbewaking. Je geeft invulling aan gastheerschap in de drie musea.
 • Je bewaakt de orde en netheid van de publiekszones in de musea, zoals zitbanken, signalisatie bij op- en afbouw.

 • Je werkt actief mee aan activiteiten rond zaalverhuur en evenementen in de musea.

 • Je maakt een efficiënte en flexibele planning op van de bezetting op week- en weekenddagen. Je hebt zin om zelf af en toe mee te draaien in de ploeg om voeling te houden met de job/musea of om afwezigheden op te vangen.

Publiekszorg:

 • Je ziet toe op de publieksvriendelijkheid van het team erfgoedbewaking. Je geeft invulling aan gastheerschap in de drie musea.

 • Je bewaakt de orde en netheid van de publiekszones in de musea, zoals zitbanken, signalisatie bij op- en afbouw.

 • Je werkt actief mee aan activiteiten rond zaalverhuur en evenementen in de musea.

Planning & administratie:

 • Je maakt een efficiënte en flexibele planning op van de bezetting op week- en weekenddagen. Je hebt zin om zelf af en toe mee te draaien in de ploeg om voeling te houden met de job/musea of om afwezigheden op te vangen.

 • Je zorgt voor een goed beheer van logistieke processen (bv. herstel van walkie talkies, wasserij, kledijleverancier, Vigilis-logos, opvolging van camerabewaking,…).

 • Je bewaakt het toegewezen budget voor externe bewaking en volgt de administratie verder op.

Wat zijn de voorwaarden?

 • Je hebt een gepast diploma
  - ofwel heb je diploma hoger secundair onderwijs of gelijkgesteld.
  - ofwel heb je een gelijkwaardig diploma. Dit moet je wel aantonen met de nodige documenten

 • Je hebt ofwel min. 3 jaar professionele bewakingservaring, ofwel min. 2 jaar professionele ervaring als erfgoedbewaker, ofwel min. 1 jaar ervaring als leidinggevende van een team bewakingsagenten, en dit telkens als hoofdjob.

 • Je beschikt over een bekwaamheidsattest erfgoedbewaker of bekwaamheidsattest bewakingsagent of bekwaamheidsattest operationeel leidinggevende of bekwaamheidsattest strategisch leidinggevende.

 • Na 1 jaar tewerkstelling, beschik je over een bekwaamheidsattest operationeel leidinggeven. Het niet voldoen aan deze voorwaarden (binnen het jaar na de aanwerving) zal aanleiding geven tot ontslag uit de functie zonder opzeggingstermijn of verbrekingsvergoeding.

 • Bij start voldoe je aan de algemene voorwaarden.

Wat bieden we?

 • Een voltijdse contractuele tewerkstelling van onbepaalde duur op C-niveau;

 • Een aantrekkelijk salaris: bruto maandelijks loon vanaf € 2.826 (1 jaar anciënniteit) waarbij relevante anciënniteit kan worden meegenomen;

 • Een afwisselende job, met veel menselijk contact en heel wat eigen verantwoordelijkheden;

 • De kans om je loopbaan in handen te nemen en je talent verder te ontwikkelen;

 • Maaltijdcheques;

 • Ecocheques;

 • Een aantrekkelijke tweede pensioenpijler;

 • Volledige terugbetaling van het openbaar vervoer of een ferme fietsvergoeding of een (elektrische) pendelfiets;
 • Een gratis hospitalisatieverzekering;
 • Eindejaarspremie;

 • Een aantrekkelijke verlofregeling: 35 verlofdagen;

 • De plaats van tewerkstelling is één van de drie musea afhankelijk van je geplande taken en noden van de musea/het personeel.

Solliciteren

Schrijf je uiterlijk in op 13/12/2021.

Gent is voor iedereen. Gent gaat voluit voor gelijke kansen en waardeert diversiteit. We selecteren kandidaten enkel op basis van hun schitterende competenties. Je leeftijd, geslacht, etnische afkomst, geaardheid, geloof, beperking, nationaliteit, … beïnvloeden je kans om mee te bouwen aan de stad niet.

Heb je nog vragen over de procedure?
Onze Dienst Selectie en Mobiele Ploeg staat voor je klaar. Surf naar jobs.gent.be, bel ons op 09 266 75 60 of mail naar jobs@gent.be.

Blijf op de hoogte

Volg het nieuws en de verhalen van het Huis van Alijn.